Latest Posts

Kallelse Årsstämma 2022

Onsdag 2022-06-08 kl 19:30 Rudbecksparken (parken mellan Runiusgatan & Vitalisvägen) Dagordning Stämmans öppnande Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar Fastställande av dagordning Val av ordförande vid stämman Val av sekreterare vid stämman Val av två personer att jämte ordföranden justera…
Read more

Nyhetsbrev Mars 2022

Röstningen om gamla soprummet i 9:an är klar. Förslaget fixarrum fick flest röster Nu behövs en grupp frivilliga som kan planera och inreda rummet. Hör av er till styrelsen om ni vill vara med. Påminnelse om att inte låsa fast…
Read more

Nyhetsbrev November

Nyhetsbrev november. Eftersom någon trots att man inte får lämna elavfall i containern kastade sin tvättmaskin där blev det en dyr historia. 3800:- i extra kostnad som fick betalas av föreningen (dvs alla vi som bor här) Du som vet…
Read more

Nyhetsbrev oktober 2021

Höstens städdag är avklarad. Tack till alla som var med. Alla cykelrum är rensade från cyklar där uppmärkningslappen satt kvar. Saknar du en cykel så kontakta oss, du återfår den mot beskrivning. Ställ inte dina sopor utanför din dörr utan…
Read more

Nyhetsbrev maj 2021 I dag har Anticimex ställt ut nya betesburar på baksidan eftersom några råttor har siktats där igen. Håll barn och husdjur därifrån. Det är fortfarande fullt med fimpar nedanför 7:an och 5:ans hus. Städa upp ert rökavfall…
Read more

Nyhetsbrev April 2021

Nyhetsbrev april 2021 Vi har på grund av kraftigt missnöje avslutat vårt avtal med Nordstaden och är i skrivande stund utan fastighetsskötare. Tills det är löst går det bra att felanmäla direkt till styrelsen. styrelse@snofrid.se Denna vecka är det OVK…
Read more